Dec 232010
 
bomoh

Amalan berbomoh ni sudah menjadi sesuatu yang biasa bagi orang Malaysia. Sejak zaman dahulu kala bomoh atau pawang dianggap sebagai pengubat atau orang yang mempunyai kebolehan istimewa untuk melakukan sesuatu menggunakan kuasa batin. Jampi serapah dan mentera biasanya dibaca didalam sesi mengubat. Ada juga yang menggunakan bomoh untuk tujuan jahat kerana hasad dengki terhadap orang lain. Biasanya bomoh seperti ini mengamalkan ilmu hitam untuk melemahkan, membawa penyakit atau melemahkan seseorang. Continue reading »